Published 17. Nov. 2021

DTU: Smart energistyring af boliger beskrevet i ny udgivelse

New publication from DTU regarding new flexible controlling methods of housing. 
The chapter "6.3.2 Smart-Energy Operation-System (SE-OS)" describes this.  

The book, 'Towards Energy Smart homes' can be purchased here

Henrik Madsen 2019 520

Henrik Madsen

Professor, Head of Centre, DTU Compute